Tapahtuman oletuskuva

YTL: Ambulanssistandardin uudistustyö käynnissä – osallistujia tarvitaan!

14.3.2023 09:30

Ambulanssien asema terveydenhuollon palveluketjussa on keskeinen, mutta voidaanko niiden erikoisasema turvata, kun liikenteen ja ympäristön vaatimukset tiukkenevat? Yhteinen Toimialaliitto YTL ry järjestää 14.3.2023 klo 9.30 – 11.30 tilaisuuden ambulanssistandardista, joka määrittelee ambulanssien tekniset vaatimukset. Standardin kehitystarpeiden tarkastelu ja päivitystyön suunnittelu on aloitettu, ja osallistujia tarvitaan mukaan tähän työhön.

Ambulanssit ovat henkilökuljetukseen tarkoitettuja erikoisajoneuvoja, jotka tehtäviensä vuoksi vaativat erivapauksia ajoneuvoasetuksesta (EU) 2018/858. Ambulanssien valmistamisen ja varustamisen teknisiä vaatimuksia määriteltäessä asetuksessa viitataan standardiin SFS-EN 1789:2020 Lääkinnälliset ajoneuvot laitteineen. Euroopan komissio edellyttää erivapauksien myöntämiseen yhdenmukaista, laadukasta ja uskottavaa vaatimuksenmukaisuuden todentamista. Käytännössä todentaminen on kuitenkin ollut epätarkkaa ja vaatimuksenmukaisuus melko vapaasti tulkittua.

Standardointijärjestö CENin tekninen komitea CEN TC 239 on päättänyt aloittaa standardin alustavan päivityksen (PWI, Preliminary Work Item), jotta voidaan ajoissa huomioida kaikki tarvittavat muutokset ennen sen seuraavaa varsinaista uudistamista. Tavoitteena on, että standardin tulkinta olisi yhdenmukaisempaa, standardinmukaisuuden todentaminen selkeämpää ja ajoneuvoihin kohdistuvat uudet vaatimukset, kuten tiukentuvat liikennesäännöt ja ilmastotavoitteet, pystyttäisiin huomioimaan paremmin.   

Standardin uudistusta suunnittelevaa työryhmää johtaa Martti Poukka, Trinix Oy, jolla on pitkä kokemus standardin kehittämisestä. Standardin uudistamiseen ja sisällön laatimiseen on nyt tärkeää saada mukaan kaikki osapuolet, jotka joutuvat toiminnassaan huomioimaan standardin vaatimukset: ambulanssien ja niiden varusteiden valmistajat, viranomaiset (STM, Traficom), ambulanssien ostajat, käyttäjät ja kouluttajat.

Tilaisuudessa aiheesta ovat keskustelemassa Timo Kärkkäinen, Traficom, Martti Poukka, Trinix sekä Kimmo Konkarikoski, YTL.

Voit osallistua tilaisuuteen joko paikan päällä Helsingissä, os. Eteläranta 10, tai Teamsin välityksellä. Linkki lähetetään sinulle ennen tilaisuuden alkua.

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 12.3.

 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

14.3.2023 09:30

Päättyy:  

14.3.2023 11:30

Tapahtumapaikka

Eteläranta 10
00130 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Kimmo Konkarikoski

standardisointipäällikkö, YTL

kimmo.konkarikoski@ytl.fi